ارتباط با ما

Arm_2

پست الکترونیک :

Anzalifa@Gmail.com

شماره های تماس هیئت فوتبال شهرستان بندرانزلی :

 تلفکس :    ۴۴۵۱۵۰۰۹ -۰۱۳      –   ۴۴۵۱۳۳۱۷ -۰۱۳     –    ۴۴۵۱۳۰۰۶ -۰۱۳

 

آدرس هیئت فوتبال شهرستان بندرانزلی :

استان گیلان ، بندرانزلی ، خیابان شهید رحیم زاده ، مجموعه ورزشی تختی