لیگ برتر فوتبال ساحلی

 

رتبهتیمبازیامتیاز
1مقاومت گلساپوش یزد813
2شهرداری تبریز813
3دریانوردان پارس جنوبی810
4خزر رودسر88
5قوسپيد انزلي86