آتیه سازان

Ateyeh

مدرسه فوتبال آتیه سازان از مدارس فوتبال دائمی بندرانزلی است که در طول سال به آموزش و پرورش استعدادهای درخشان فوتبال اقدام مینماید.

فیروز تبریزیان خباز کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزش و دارای مدرک C مربیگری کنفدراسیون فوتبال آسیا به عنوان مدیر و سرمربی در این مدرسه فوتبال فعالیت دارد.

جمشید خوشنودی فوتبالیست پیشکسوت انزلی و دارای مدرک مربیگری درجه D آسیا و همچنین محمد خانی مربی دروازه بانهای این مدرسه فوتبال در امر آموزش نونهالان به فیروز تبریزیان کمک می کنند.