فرهنگیان

Farhangiayan

مدرسه فوتبال فرهنگیان به مدیریت مهدی ستوده از مدارس فوتبال دائمی بندرانزلی است که در طول سال به آموزش و پرورش استعدادهای درخشان فوتبال اقدام مینماید.

مهدی ستوده مدیر این مدرسه فوتبال که خود از مربیان علم گرای بندرانزلی است به عنوان سرمربی نظارت بر کار آموزش فوتبال در این مدرسه را بر عهده دارد.ایشان کارشناس ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی، مسئول انجمن فوتبال و فوتسال آموزش و پرورش، استعدادیاب رسمی فدراسیون فوتبال و سرمربی تیمهای پایه باشگاه اتحاد آبکنار می باشد. وی دارای مدرک مربیگری درجه B آسیا است.