قوی سپید

GhoyeSepiid

مدرسه فوتبال قوی سپید به مدیریت حسین تلقینی پیشکسوت فوتبال انزلی و تیم ملوان از مدارس فوتبال دائمی بندرانزلی است که در طول سال به آموزش و پرورش استعدادهای درخشان فوتبال اقدام مینماید.

حسین تلقینی به کمک بیژن حسینی و امیر جمائیلی که هر ۳ از پیشکسوتان فوتبال انزلی و دارای مدرک C کنفدراسیون آسیا هستند کار آموزش فوتبال در این مدرسه را بر عهده دارند.