لیگ برتر گیلان (جام گیل)

 

رتبهتیمبازیامتیاز
1سبحان دارو2552
2مرغ مادر صومعه سرا
2550
3ملوان نوین انزلی2550
4پاس گیلان2545
5دخانیات رشت
2545
6کادوس ماسال2534
7مهتاب بافت شفت2533
8شهرداری کالاچای
2531
9سرخ پوشان صومعه سرا
2530
10هفت شهر گیلان 2529
11شاهین انزلی2528
12شهرداری چوبر تالش2527
13شهرداری ماسال2522
14شهرداری چاف چمخاله--