لیگ برتر جوانان استان

 

رتبهتیمبازیامتیاز
1بنادر و دریانوردی انزلی2250
2قصر لاهیجان2241
3گمرک انزلی2236
4شهرداری رودسر2232
5سپیدرود رشت

2232
6آریا لشت نشاء
2229
7شهدای نویر انزلی
2229
8شهرداری تولم شهر2228
9شاهین انزلی
2227
10ایثارگران کوثر رودبار2225
11شهرداری انزلی2218
12شهرداری لاهیجان2217